Pozývame Vás na:

Lesoochranársku konferenciu

12. september 2019
Hviezdoslavova hájovňa, Oravská Polhora

Informácie o konferencii budeme priebežne aktualizovať.

Program:

14:00 - 14:30
Registrácia

14:30 - 14:45
Otvorenie konferencie a úvodný príhovor

14:45 - 16:00
Lesy ako ekonomická surovina alebo dedičstvo

diskusia ochranárov, lesníkov a aktivistov
Milan Dolňan, predseda Lesníckej komory Slovenska
Jozef Jendruch, Únia diéceznych lesov Slovenska
Matúš Hríbik, lesník, ktorý odhalil sfušované zalesňovanie
Juraj Lukáč, združenie VLK
Juraj Vanko, predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska
Marián Jasík, OZ Prales

16:00 - 17:30
Ekonomické a legislatívne aspekty lesníckej problematiky
diskusia zástupcov ministerstiev, politikov, akademikov
Ján Mičovský, lesník, protikorupčný aktivista
Milan Ovseník, predseda Slovenskej spoločnosti urbárov a iných spoločenstiev Žilina
Timotej Brenkus, Slovenská agentúra životného prostredia
Peter Válek, lesník
Martin Kvak, predseda Združenia lesov Banskobystrického kraja

Do diskusie sme pozvali aj:
Zástupcu Tatranského národného parku
Zástupcu Lesov SR
Zástupcu Lesníckej fakulty Technickej univerzity, Zvolen
Zástupcu Ministerstva životného prostredia
a ďalších...

17:30
Spoločný guláš

Organizátori konferencie: